FacebookTwitter

Αρ.Πρωτ:76                                                                  Αθήνα,15-3-2016

Προς

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Γιώργο Κατρούγκαλο

Σταδίου 29, Αθήνα

Κοιν: Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,

Σταδίου 29, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εισφορά πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου για τη λειτουργία των Σωματείων τους» 

 

Κύριοι Υπουργοί,

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 της ΥΠΟΠ. Δ/2 του Ν. 4336/2015 καταργήθηκε η προαιρετική εισφορά των τριάντα (30)λεπτών στη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, η οποία δεν επιβάρυνε κατ’ ουδέν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλ’ αντιθέτως τον ενίσχυε, όπως στη συνέχεια αναφέρεται.

Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της Ομοσπονδίας μας και των πενήντα οκτώ (58) Συλλόγων συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, να απολυθεί το προσωπικό της (τρεις υπάλληλοι), να διακοπεί η έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας («Βήμα Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων»),τα Συνέδρια Συνταξιούχων καθώς και η συμμετοχή μας σε Διεθνείς Οργανώσεις.

Το σημαντικότερο όμως ήταν που σταμάτησε η ενημέρωση των συνταξιούχων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα καθώς και σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα των συνταξιούχων της ελληνικής περιφέρειας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, λόγω της γνωστής αδυναμίας επικοινωνίας και στους οποίους παρέχονταν «αμισθί» νομικές συμβουλές και οδηγίες, χωρίς τη σύμπραξη τρίτου προσώπου αλλά και η γρήγορη οικονομική και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Κύριοι Υπουργοί,

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας σας διαβεβαιώνει ότι η προαιρετική αυτή εισφορά είναι χρήσιμη για τους πολιτικούς συνταξιούχους και αναγκαία γιατί είναι ανταποδοτική και εναπόκειται στην προσωπική τους θέληση. Δεν είναι φόρος υπέρ τρίτων και πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε την αντικειμενική υπόσταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων που ιδρύθηκε από το 1947 και λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα, με μικρή διακοπή την περίοδο της δικτατορίας και θα φροντίσετε με σχετική νομοθετική ρύθμιση να καταβάλλεται προαιρετικά από τους πολικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων της σε όλη τη Χώρα.

Σας επισημαίνουμε ότι ενώ η εισφορά των 30 λεπτών για το συνταξιούχο είναι ελαχιστότατο ποσό, εν τούτοις στο συνολικό ποσό των συνταξιούχων, με τη χρηστή και διαφανή διαχείρισή του από την Ομοσπονδία, ενισχύει ποικιλοτρόπως το κυβερνητικό έργο και συγκεκριμένα:

Από τη μισθοδοσία των 3 υπαλλήλων εισπράττεται φόρος μισθωτών και καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα χειμαζόμενα ασφαλιστικά Ταμεία, μειώνονται οι άνεργοι και δεν επιβαρύνεται ο ΟΑΕΔ με επιδόματα ανεργίας.

Επίσης με την έκδοση της εφημερίδας ωφελείται ο Κρατικός Προϋπολογισμός από τον ΦΠΑ, χάρτου, τυπογραφείου και λοιπών συναφών εργασιών καθώς και από τον φόρο εισοδήματος, αφού οι 58 Σύλλογοι θα κλείσουν.

Κύριοι Υπουργοί,

Διατυπώνουμε την ελπίδα ότι με σχετική νομοθετική ρύθμιση, θα στηρίξετε την ανάγκη λειτουργίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου.

 

 

Με κάθε τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Π. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ   ΧΡ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ      ΣΠ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επανεξέταση της συνταξιοδοτικής μου Υπόθεσης- Εφαρμογή της αριθ. 4327/2014 αποφ. Ολομ. Ελ. Συνεδρίου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Όσοι από τους πολιτικούς Συνταξιούχους έχουν κάνει την αίτηση προς το ΓΛΚ και πήραν απάντηση και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την απαίτησή  τους μπορούν μα προμηθευτούν την ΕΝΣΤΑΣΗ από τα κατά τόπους γραφεία μας (Γραφεία των Συνδέσμων μας).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν.3986/2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 244/ 17

Επικοινωνία

Τροίας 43 & Πατησίων, 1ος ΌΡΟΦΟΣ,

Στάση Αγγελοπούλου, ΑΘΗΝΑ 112 57

τηλ: 2108811187, Fax: 2108819035

email: omopolit@otenet.gr

Go to top