Εξοχώτατον Κύριο  κ. Προκόπη Παυλόπουλο Πρόεδρον Ελληνικής Δημοκρατίας          

 Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

 

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του Δημοσίου , Σας υποβάλλει θερμή παράκληση να την δεχτείτε, ορίζοντας συνάντηση μαζί Σας το ταχύτερον δυνατόν, προκειμένου να Σας ενημερώσει για θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο.

 

                                            Με κάθε τιμή

 

                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ