Αρ. πρωτ. 102

                                                                           Προς

                                               Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

                                                        Δ/νση Ασφαλισμένων – Τμήμα

                                                               Κανονισμού Μερίσατος

                                                                       Λυκούργου 12

                                                                    Τ Κ. 105 51 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Η καταβολή του μερίσματος

 

Με αφορμή την αριθ. Φ30316/οικ. 10271/Δ15.201/16/3/2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή των μερισμάτων ανά ημερολογιακό τρίμηνο και ως πρώτο τρίμηνο ορίστηκαν οι μήνες Απρίλιος, Μαϊος, Ιούνιος, του 2016,η Ομοσπονδία μας διαμαρτύρεται για την απόφαση αυτή, και ζητεί την ανάκλησή της.

      Οι μερισματούχοι – συνταξιούχοι του Δημοσίου εκφράζουν την αγανάκτησή τους και αξιώνουν μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν.4093/2012, με τις οποίες μειώθηκε και το μέρισμα, το μέρισμα, όποτε καταβληθεί στους δικαιούχους να μην είναι μειωμένο.

Στη χειρότερη περίπτωση που τυχόν αποφασιστεί η μείωση του μερίσματος, και μάλιστα ύστερα από τις αδικαιολόγητες μειώσεις με προγενέστερες διατάξεις μνημονιακών νόμων, θα αποτελεί πρωτοτυπία η μείωση του ονομαστικού μερίσματος και ακραία οικονομική σκέψη που δε μπορεί να εξηγηθεί με την κοινή λογική.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο Α΄ΑΝ/ΔΡΟΣ               Ο Β΄ΑΝ/ΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Π. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ   ΣΠ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΧΡ. ΓΚΟΥΜΑΣ