Προς όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων και Συνδέσμων της ΠΟΠΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8,10,11 και 33 του Καταστατικού της ΠΟΠΣ και την από 19 Απριλίου 2016 απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσης

Κ α λ ο ύ μ ε

Τα Σωματεία μέλη της ΠΟΠΣ να αποστείλουν τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, για να πάρουν μέρος στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΠΟΠΣ, που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη στο ξενοδοχείου <<ΤΙΤΑΝΙΑ>> που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα τηλέφωνο 210-3326000 σύμφωνα με το πιο κάτω Πρόγραμμα:

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

 

8.00 – 8.15   *Εκλογή Προεδρείου

8.15 – 8.30   *Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων Συνδέσμων

8.30 – 11.30   *Έναρξη Εργασιών

                       Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπό τροποποίηση διατάξεις κατ’ άρθρο

                       Παρέμβαση Αντιπροσώπων και συζήτηση

                       Ψηφοφορία και έγκριση κάθε τροποποιούμενης διάταξης

 

11.30 - 12.00   *Διάλειμμα

12.00 – 14.00   *Επανάληψη συνεδριάσεως

14.00 – 15.00   *Μεσημεριανή διακοπή

15.00 – 18.30   *Επανάληψη συνεδριάσεως και λήξη εργασιών

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα μαγνητοφωνηθούν. Μετά την απομαγνητοφώνηση, δια δικηγόρου, θα προχωρήσουμε στη δικαστική διευθέτηση των τροποποιήσεων που θα αποφασιστούν και την έγκριση του νέου Καταστατικού της ΠΟΠΣ.

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΣ

 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ