FacebookTwitter

Π .Ο . Π . Σ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Τηλ. 210 8253544 / 210-8810013/ fax:210-8819035 Αθήνα, 29/10/2022

Τροίας 43, Αθήνα Αρ.πρωτ: 528

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1947

email: omopolit@otenet.gr

 

Προς τους Συλλόγους/ Συνδέσμους της ΠΟΠΣ

ΚΟΙΝ: 1.ΑΔΕΔΥ

            2.Β/θμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Δημοσίου

           3.Σύλλογος Εργαζομένων του ΜΤΠΥ

Θέμα: Το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων- Αφορά τα άρθρα 30-35, που αναφέρονται στο ΜΤΠΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε και αναλυτικά τις προτάσεις μας που αφορούν το ανωτέρω θέμα.

Το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ επεξεργάστηκε το μέρος του ανωτέρω σχεδίου νόμου που αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο ΜΤΠΥ και για τα οποία ήδη έχει καταθέσει

συγκεκριμένες προτάσεις, με τις οποίες αφενός απορρίπτει αυτά που προτείνει το Υπουργείο αλλά αφετέρου κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, τη βιωσιμότητα του και την προστασία της

κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ιδιοκτήτες και αρμόδιοι για να παίρνουν αποφάσεις για το ΜΤΠΥ είναι οι μέτοχοι και οι μέτοχοι-μερισματούχοι και προφανώς, αυτοί είναι όλοι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες και εκπροσωπούνται από την

ΑΔΕΔΥ, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από το δημόσιο που ήταν και είναι

ασφαλισμένοι στο ΜΤΠΥ και εκπροσωπούνται από τη μεγαλύτερη συνταξιουχική οργάνωση που είναι η ΠΟΠΣ και τέλος οι εργαζόμενοι στο ίδιο το Ταμείο. Όλοι οι υπόλοιποι που αποτελούνται από μικροομάδες και δημιούργησαν «συντονιστικές επιτροπές» για τη «σωτηρία του Ταμείου» προφανώς η αρμοδιότητά τους είναι ασήμαντη.

Συγκεκριμένα:

Έχουν ήδη βγει σε δημόσιο διάλογο δύο απόψεις- προτάσεις:

  1. Αυτή που καταθέτει αφοριστικά το «Απόσυρση» του νομοσχεδίου, διότι ξεπουλά την περιουσία του Ταμείου- χωρίς όμως καμία αντιπρόταση έστω και κατ’ ελάχιστον.
  2. Αυτή που κατέθεσε και επισήμως στη διαβούλευση το Δ.Σ της ΠΟΠΣ-

Απόφαση 8 ΝΑΙ, έναντι 3 ΚΑΤΑ (της μειοψηφίας)- που κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα άρθρα.

Αναλυτικά: Η πρώτη πρόταση του «Απόσυρση» χωρίς τίποτε άλλο, οδηγεί υποχρεωτικά σε δύο εξελίξεις.

Επισημαίνουμε δε εδώ ότι πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση για το ασφαλιστικό ταμείο που είναι υπαρκτό- είναι το αρχαιότερο ασφαλιστικό ταμείο- και το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Έχει εργαζομένους, έχει υπηρεσίες με

συγκεκριμένες υποχρεώσεις, εισπράττει εισφορές, αποδίδει μερίσματα διαχειρίζεται μια τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία κλπ.

Προφανώς η πρόταση «Απόσυρσης» μπορούσε να αφορά κάτι που δεν είναι υπαρκτό και γινόταν ρύθμιση δημιουργίας του και για το οποίο προφανώς μπορεί

όποιος διαφωνεί, να απορρίψει αυτή τη νομοθέτηση και τη δημιουργία του όποιου έργου, χωρίς συνέπειες- αυτό όμως δεν συμβαίνει εδώ.

Βεβαίως, αυτή η μηδενιστική άποψη δείχνει την απόρριψη και της διεύρυνσης με νέους ασφαλισμένους που μπορούν να προέλθουν από τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου καθώς και των ΟΤΑ, οι οποίοι ως ασφαλισμένοι θα διασφαλίσουν ένα επιπλέον ποσό, που θα ενισχύσει αφενός τη σύνταξή τους- όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησής τους- και καταφανέστατα θα ενισχύσει και την οικονομική

ευρωστία του ΜΤΠΥ για να υποστηρίξει χωρίς προβλήματα τα μερίσματα.

Ακόμη απορρίπτει τον πόρο του 3%, ο οποίος θα προέρχεται αποκλειστικά από τις δαπάνες του δημοσίου. Έναν πόρο που υπήρχε παλαιότερα αλλά οι ίδιοι που

σήμερα τον αρνούνται, απαίτησαν και τότε να καταργηθεί, γιατί, όπως λένε, δεν θέλουν καμία σχέση με το δημόσιο, με το κράτος δηλαδή. Οι δυο παραπάνω

απορρίψεις οδηγούν μετά βεβαιότητας- αν γίνουν δεκτές – σε νέα ακόμη δυσμενέστερη οικονομική πορεία το Ταμείο.

Για να δούμε όμως και τι άλλο «καλό» φέρνει η εμμονή στο «Απόρριψη» χωρίς καμία εναλλακτική και τεκμηριωμένη πρόταση.

Αφήνει τον Υπουργό ελεύθερο και μόνο με τις δικές του προτάσεις που

αναφέρονται στο νομοσχέδιο, χωρίς να γίνει η απαραίτητη αντίκρουση με τα

σοβαρά και ισχυρά επιχειρήματα, που πράγματι υπάρχουν από την πλευρά των μετόχων και των μετόχων-μερισματούχων. Αποτέλεσμα πιθανό θα είναι η νομοθέτηση με το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο. ΑΛΙΜΟΝΟ!

Αλήθεια, καλοί μας συνάδελφοι, μήπως με την άρνησή σας να καταθέσετε

προτάσεις, διευκολύνετε τον Υπουργό; Σκεφτείτε το, γιατί αυτό που κάνετε είναι ή αφέλεια ή σκοπιμότητα.

Πέραν αυτού, εάν πράγματι ο Υπουργός αποσύρει τη ρύθμιση, τότε προκύπτει

καταφανέστατα το γεγονός ότι η κατάσταση παραμένει με το υπάρχον καθεστώς, δηλαδή:

α) Το ΜΤΠΥ αδυνατώντας να βελτιώσει τα οικονομικά χωρίς νέους ασφαλισμένους και χωρίς το 3% θα αρχίσει οικονομικά να καταρρέει.

β) Η Διοίκηση του Ταμείου τώρα έχει έναν Πρόεδρο που εξαρτάται αποκλειστικά από τον Υπουργό, αυτός τον διορίζει και αυτός τον παύει.

γ) Διοικείται από ένα Δ.Σ. που την πλειοψηφία του την έχει πάλι ο Υπουργός. Άρα ο Υπουργός αποφασίζει για ό,τι θέλει και όπως τα θέλει. Άραγε εσείς που απαντάτε αφοριστικά με το «Απόσυρση», ικανοποιείστε με αυτό και προφανώς

υπερασπίζεστε το υπάρχον δικαίωμα του Υπουργού να ελέγχει τα πάντα;

Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ (8-3) δε συμφωνεί με την άποψη

«Απόσυρση» χωρίς πρόταση και προτείνει συγκεκριμένα

  1. Λέει ΝΑΙ στη διεύρυνση του σώματος των ασφαλισμένων με τους

νεοδιοριζόμενους στα Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους ΟΤΑ και μάλιστα διευρύνει την πρόταση για υποχρεωτική ένταξη- προφανώς θα ερωτηθούν οι οργανώσεις τους και πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσουν, γιατί είναι και για τους ίδιους απαραίτητο και ωφέλιμο.

Λέει ΝΑΙ στον πόρο του 3% και ο λόγος είναι σημαντικός και κατανοητός, εξάλλου υπήρχε αυτός ο πόρος και από λάθος ή στρεβλή αντίληψη, τον καταργήσαμε. Δεν είναι κοινωνικός πόρος- αυτοί έχουν καταργηθεί- είναι ειδικός, προερχόμενος από έργα η γενικά δαπάνες του δημοσίου που τις διαχειρίζονται δημόσιοι υπάλληλοι– ασφαλισμένοι στο ΜΤΠΥ και καταφανέστατα ο πόρος αυτός δεν επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή στα προϊόντα άμεσης και βασικής του ανάγκης π.χ. ένδυση, διατροφή κλπ.

 

  • Διοίκηση του ΜΤΠΥ:

 

α) Διοικητής: Όλες πλέον οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων και όχι μόνο έχουν Διοικητή. Άρα αυτό είναι εξέλιξη χωρίς αμφισβήτηση. Ακόμη δε περισσότερο όταν γίνεται πρόταση διορισμού από την ελληνική βουλή, δεν μπορείς να απαιτείς διορισμό διευθυντή ή κάτι ανάλογο. Όμως του αφαιρείς ολόκληρη σχεδόν τη δικαιοδοσία, την παράλογη και υπερβολική που του δίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και του δίνει – η πρόταση της ΠΟΠΣ- συγκεκριμένη δικαιοδοσία και υποχρεώσεις, που συντάσσονται πλήρως με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ.

Η θέση (του Διοικητή) προκηρύσσεται με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία προβλέπει τα προσόντα των υποψηφίων. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι φάκελοι των υποψηφίων διαβιβάζονται σε διακομματική επιτροπή της βουλής, η οποία και επιλέγει το νέο Διοικητή. Είναι καταφανέστατα κατανοητή η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία απεγκλωβίζει την επιλογή από την αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας και ο ορισμός γίνεται με τη σφραγίδα της ελληνικής βουλής από επιτροπή που συμμετέχουν όλα τα κόμματα, που ο ελληνικός λαός έχει στείλει στο κοινοβούλιο.

β) Διοικητικό συμβούλιο: Η πρόταση της ΠΟΠΣ, γίνεται για πρώτη φορά, και βάζει το θέμα της δικαιοδοσίας και των αποφάσεων να προέρχεται και από τους μετόχους και τους μετόχους – μερισματούχους. Η πρόταση της ΠΟΠΣ καθαρά και χωρίς καμία αμφισβήτηση ξεκαθαρίζει, είτε έμμεσα είτε άμεσα, ότι τα 6 μέλη από το 9μελες συμβούλιο όχι μόνο θα προέρχονται από τον χώρο των μετόχων και των μερισματούχων, αλλά στην ουσία θα επιλέγονται από τις οργανώσεις τους. Το Δ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης και διαχείρισης της λειτουργίας του Ταμείου και της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Αυτό αποφασίζει, εγκρίνει ή απορρίπτει, προτάσεις από όπου και αν προέρχονται, τίποτα δεν νομιμοποιείται, εάν δεν έχει τη σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, το οποίο υποχρεούται να διασφαλίζει την προστασία των αποθεματικών του Ταμείου και την απόλυτη ιδιοκτησία των ακινήτων στο Ταμείο. Πέραν αυτών προσθέτουμε τα παρακάτω: Eάν εκτιμηθεί ότι πρέπει να αγοραστεί ή και να πωληθεί κάποιο από τα ακίνητα του ΜΤΠΥ, με εισήγηση του Δ.Σ. η απόφαση για τέτοιου είδους πράξεις νομιμοποιείται κα υλοποιείται ύστερα από έγκριση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και μετόχων- μερισματούχων.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά και την παραπάνω ανάλυση της πρότασής μας, καλούμε όλα τα Δ.Σ. των Συλλόγων/ Συνδέσμων μας (ΠΟΠΣ) να συζητήσουν το θέμα και εφόσον υπάρχουν σκέψεις ή θέσεις που προσθέτουν ή αφαιρούν από την πρόταση,

παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, προκειμένου τις θέσεις σας να τις συμπεριλάβουμε στην παρουσία του Προέδρου στη βουλή.Για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΗλίας Ηλιόπουλος Ερμόλαος Λινάρδος

 


Π .Ο . Π . Σ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Τηλ. 210 8253544 / 210-8810013/ fax:210-8819035                         Αθήνα, 2/11/2022

Τροίας 43, Αθήνα                                                                                             Αρ.πρωτ: 545

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1947

email: omopolit@otenet.gr

 

 

Προς τους Συλλόγους/Συνδέσμους της ΠΟΠΣ

 

 

KΟΙΝ: 1.ΑΔΕΔΥ

  1. Β/θμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Δημοσίου
  2. Σύλλογος Εργαζομένων του ΜΤΠΥ

 

 

Θέμα: Προτάσεις της ΠΟΠΣ στο νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ολοκληρωμένο το κείμενο, μετά και τις εισηγήσεις και προτάσεις των περισσότερων Συλλόγων/Συνδέσμων της ΠΟΠΣ, που θα καταθέσει η Ομοσπονδία μας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα πολιτικά Κόμματα της Βουλής και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός συνταξιοδοτικής

νομοθεσίας και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»:

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, που

εκπροσωπεί τις 300.000 πολιτικούς συνταξιούχους και μετόχους-μερισματούχους στο ΜΤΠΥ,

σας αποστέλλει τις παρακάτω προτάσεις για το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και

λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Κεφ. Ζ «Ρυθμίσεις Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

  1. Άρθρο 30 «Περί ασφάλισης και νέων εργαζομένων προερχόμενων από Υπηρεσίες

Δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ». Προτείνουμε: Ναι, στην ασφάλιση των νεοδιόριστων αυτών εργαζομένων και η ασφάλιση αυτή να γίνει υποχρεωτική.

2.       Άρθρα 31-33

-Διοικητής του ΜΤΠΥ: Η θέση προκηρύσσεται. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα

προσόντα που πρέπει να έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης διαβιβάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε διακομματική επιτροπή της Βουλής, η οποία επιλέγει τον νέο Διοικητή. Θητεία τριετής με δυνατότητα επανεκλογής για άλλη μία τριετία.

- Αρμοδιότητες Διοικητή: Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα που πρόκειται να συζητήσει στις

συνεδριάσεις του το Δ.Σ. Αναθέτει, εάν θέλει, σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή κάποιον ειδικό να κάνει εισήγηση. Παίρνει αποφάσεις για προσωρινή μετακίνηση των

εργαζομένων σε υπηρεσία του Ταμείου, που χρειάζεται να διεκπεραιωθούν θέματα. Μπορεί να επιβάλλει ποινή στους εργαζόμενους μέχρι την επίπληξη. Για μεγαλύτερο παράπτωμα και μεγαλύτερη ποινή, παραπέμπει τον παραβάτη υπάλληλο στο αρμόδιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλες οι αποφάσεις χρειάζονται υποχρεωτικά επικύρωση από το Δ.Σ. του Ταμείου.

- Γραφείο Διοικητή: Ο Διοικητής στα πλαίσια της λειτουργίας του και των υποχρεώσεών του μπορεί με απόφασή του να αποσπάσει έως 2 εργαζόμενους στο χώρο του Γραφείου του, οι οποίοι μπορούν να προέλθουν από τους εργαζόμενους στο Ταμείο, ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Για ειδικούς λόγους μπορεί ο ένας από τους δύο να είναι

μετακλητός.

3.     Άρθρο 34 «Δ/κο Συμβούλιο»

-Συγκρότηση: Μέχρι τώρα ήταν 7μελές. Προφανώς εάν υπάρχει ισχυρός λόγος να γίνει 9μελές, συμφωνούμε. Συμφωνούμε για τα έξι μέλη: 1.ΠΟΠΣ, 2.ΑΔΕΔΥ, 3.Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ταμείο, 4.Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας (Υπουργού),

5.Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδας, 6.Διοικητής. Τα υπόλοιπα 3 μέλη να προέρχονται: 2 από τους εργαζομένους στις Δημόσιες Υπηρεσίες και 1 από τους

Συνταξιούχους του Δημοσίου. Προτείνονται σε πενταπλάσιο αριθμό από την ΑΔΕΔΥ (10) και από την ΠΟΠΣ (5). Προφανώς περιγράφονται προηγουμένως τα προσόντα που

πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος. Από τον παραπάνω αριθμό των υποψηφίων μπορεί ο Υπουργός να κάνει την επιλογή των τριών (2+1).

-Αρμοδιότητες Δ.Σ: Είναι το κορυφαίο και κυρίαρχο όργανο. Παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου. Απόφαση που δεν επικυρώνεται ή δεν αποφασίζεται από το Δ.Σ. είναι άκυρη.

Είναι το κυρίαρχο όργανο για τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου – κινητής και ακίνητης. Καμία παρέμβαση στην περιουσία του Ταμείου δεν νομιμοποιείται, εάν

προηγουμένως δεν έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. Δύναται να αναθέσει τη μερική ή ολική διαχείριση σε τμήμα της περιουσίας π.χ. αποθεματικά χρημάτων ή ακινήτων, αφού

προηγουμένως διασφαλίσει την προστασία τους και την απόλυτη ιδιοκτησιακή σχέση του Ταμείου.

 

4.     Άρθρο 35 «Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ στο σύνολό του το περιεχόμενό του. Ρητά και καθαρά προτείνουμε, η όποια διαχείριση της περιουσίας χρειαστεί να γίνει, είναι της αποκλειστικής

αρμοδιότητας και ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη σύνθεση που προτείνουμε, δηλαδή τα 6 από τα 9 Μέλη του Δ.Σ., προέρχονται και προτείνονται από τους μετόχους και τους μετόχους-μερισματούχους. Ιδιαίτερα δε, όταν πρόκειται να γίνει αγορά ή και πώληση κάποιου ακινήτου του ΜΤΠΥ, νομιμοποιείται και αποφασίζεται ( η αγορά ή η πώληση) αποκλειστικά και μόνο από θετική απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων και των μετόχων- μερισματούχων. Την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση την κάνει το Δ.Σ. του Ταμείου, με συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Σε

περίπτωση που προκύψει απορριπτική απόφαση ή και μη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σταματάει κάθε διαδικασία για την αγορά ή την πώληση.

  1. Απόδοση του μπόνους των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα: Προτείνουμε αντί για το

μπόνους των 250 ευρώ, να δοθεί ολόκληρος ο τιμάριθμος (όχι μόνο το 6% ή 7% αλλά το 12% ή το 15%) και προφανώς στο σύνολο των συνταξιούχων και να θεσμοθετηθεί η 13η σύνταξη.

  1. Λοιπές διατάξεις: Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εργαστούν, εφόσον η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ, να μην έχουν καμία επίπτωση μείωσης της σύνταξής τους. Εάν η σύνταξη υπερβαίνει τα 800 ευρώ μηνιαίως, τότε το ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος από την εργασία (μόνο από αυτή) να φορολογείται με

αυξημένο ποσοστό φορολόγησης (π.χ. 30%).

-Πόρος 3%: Να επανέλθει ο ανωτέρω πόρος στο ΜΤΠΥ που προέρχεται από τις δαπάνες έργων κ.λπ. του Δημοσίου. Εξάλλου υφίσταται και σε άλλα Ταμεία.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

Ηλίας Ηλιόπουλος                                                                   Ερμόλαος Λινάρδος

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή του fax (210-8819035) επαναλειτουργεί και έχει προστεθεί και μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή της ΠΟΠΣ το 210-8810013.

Η γραμμή 210-8811187 ΔΕΝ υπάρχει πλέον.

Παραμένει το ίδιο emai: omopolit@otenet.gr για την επικοινωνία σας με την Ομοσπονδία.

Go to top