Στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην οποίαν παρευρέθη και ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εξέθεσε τη σοβαρή κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται το Ταμείο και κατέθεσε προτάσεις επιβιώσεώς του δεδομένου ότι μετά το Νοέμβριο θα υπάρξει πρόβλημα στη χορήγηση μερίσματος.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ακώλυτη συνέχιση λειτουργίας του Μετοχικού Ταμείου τονίζοντας ιδιαίτερα ότι δεν θα επιτρέψουμε την κατάρρευση του Ταμείου και θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την επιβίωσή του .

Επίσης και ο Πρόεδρος των Εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων διαβεβαίωσε για τη συμπαράστασή τους στον αγώνα για την επιβίωση του Ταμείου.

Τελικά, μετά τις συζητήσεις, εισηγήσεις και προτάσεις η έκτακτη Γενική Συνέλευση απεφάσισε να ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων τα εξής:

  1. Την εγγύηση του Κράτους και τη χρηματοδότηση του Ταμείου προκειμένου να μην συρρικνωθούν άλλο τα ήδη μειωμένα μερίσματα.
  2. Την επαναφορά των διατάξεων που καταργήθηκαν με τον Ν.4254/14 για την κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ επί των προμηθειών του Δημοσίου από 1/1/2015 ή τη νομοθέτηση άλλης πηγής εσόδου (Ταμείο Εθνικού Πλούτου) που να αντισταθμίσει τις απώλειες αυτές.
  3. Την αναθεώρηση αναχρονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου (ΠΔ 422/81) που είναι σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια και που πρόκειται να αποδώσουν σημαντικά έσοδα, μέσα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου για το Μ.Τ.Π.Υ., με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του με δίκαιο τρόπο.