Με απόφαση της δημοκρατικής και αριστερής Κυβέρνησης που περιελήφθη στο 3ο Μνημόνιο, ως προαπαιτούμενο για τη λήψη του δανείου από την Ε.Ε. καταργείται η δια νόμου (2042/1992)  εθελοντική, προαιρετική και ανταποδοτική εισφορά των 30 λεπτών που δίνουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας τους και των 58 Συλλόγων τους καθώς και την έκδοση και δωρεάν διανομή της εφημερίδας τους ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

  Έτσι, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να επιτύχει εκείνο που από το 1947, με μικρή διακοπή την περίοδο της δικτακτορίας, δεν διανοήθηκε καμία άλλη Κυβέρνηση να πράξει, το κλείσιμο των Γραφείων της Ομοσπονδίας (ΠΟΠΣ) και των 58 Συλλόγων της Χώρας, την παύση της πολλαπλής εξυπηρέτησης χιλιάδων συνταξιούχων, της επαρχίας κυρίως, αυτών που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τις Κρατικές Υπηρεσίες, την προσθήκη στον τεράστιο κατάλογο των ανέργων και ακόμη τριών υπαλλήλων και τέλος την διαγραφή της  Ομοσπονδίας των Ελλήνων Συνταξιούχων του Δημοσίου από την Πανευρωπαϊκήν Συνομοσπονδία Συνταξιούχων, (FERPA) η οποία έχει ήδη διαμαρτυρηθεί για την κατάργηση της εισφοράς στην Ε.Ε..

Αλήθεια, ποιός το περίμενε αυτό από μια φιλολαϊκή, δημοκρατική και αριστερή Κυβέρνηση; Την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φιμώσει τη φωνή των πολιτικών συνταξιούχων; του Δημοσίου!

      

                                                                            ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΠΣ