FacebookTwitter

Αρ.Πρωτ: 254

Αθήνα, 15-7-2016

Προς τον Αξιότιμο κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλετε για την έξοδο της Χώρας από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, ενώ οι συνταξιούχοι εξακολουθούν ακόμα να πληρώνουν τις οδυνηρές επιπτώσεις της πολιτικής της λιτότητας και της χωρίς αποτέλεσμα ανεξήγητης μέχρι τώρα εισοδηματικής μας υποτίμησης, που επέβαλαν την τελευταία επταετία οι «Δανειστές» μας.

 

Οι συνταξιούχοι ,όμως, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην καλή θέληση της Κυβέρνησης για τη βελτίωση της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης, για την αποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, των αδικιών και των ανισοτήτων που έγιναν στο παρελθόν και για την καλυτέρευση του επιπέδου της ζωής τους και των οικογενειών τους.

Με την εφαρμογή όμως των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 4387/2016 που αφορούν στο νέο τρόπο υπολογισμού του μηνιαίου Μερίσματος των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με αποτέλεσμα να υποστούν μείωση  του μερίσματος  μέχρι 65%, σας εκφράζουμε την οργή και αγανάκτηση των συνταξιούχων και μερισματούχων για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι μερισματούχοι δε γνωρίζουν και δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, αν από το αρχικό μέρισμά τους αφαιρέθηκαν οι μειώσεις των μνημονιακών νόμων 4024/2011 και 4093/2012, οι οποίες για ένα μέσο μέρισμα των 267 ευρώ ανέρχονται σε 75 ευρώ.
  2. Διακόπηκε οριστικά η χορήγηση του μερίσματος σε 26.400 μερισματούχους ανάμεσα στους οποίους είναι χήρες, άγαμες θυγατέρες και τέκνα άνω των 18 ετών που δε σπουδάζουν από την 1η Ιουνίου 2016 και ζητείται να επιστραφεί αναδρομικά η διαφορά του παλαιού μερίσματος με το νέο μέρισμα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016 σε δύο δόσεις στις 30 Σεπτεμβρίου  και στις 30 Δεκεμβρίου 2016.
  3. Διακόπηκε μέρισμα χήρας μερισματούχου της οποίας ο σύζυγος απεβίωσε το 1973 και άφησε δύο βρέφη, ενώ η χήρα σύζυγος ήταν 34 ετών. Αυτή η βίαιη και βάναυση αναδρομική εφαρμογή του νόμου προσβάλλει κεκτημένα δικαιώματα που νόμιμα είχαν αποκτηθεί και από άποψη κοινωνικής και νομοθετικής πολιτικής, λογικό και σοφό είναι να μη γίνεται χρήση της ελευθερίας του νόμου για την προσβολή κεκτημένων δικαιωμάτων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η αναδρομική ισχύς αποβλέπει στην αποκατάσταση αδικιών που έχουν προξενηθεί κατά το προισχύσαν δίκαιο.
  4. Το ΜΤΠΥ διαχρονικά και με υπαιτιότητα της εκάστοτε Κυβέρνησης έχει υποστεί σημαντική μείωση των αποθεματικών και γενικά των εσόδων του κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των μισθών και της μείωσης των εισφορών των εργαζομένων και της συνταξιοδότησης 125.000 υπαλλήλων χωρίς αντικατάσταση εξαιτίας των μνημονιακών νόμων των τελευταίων ετών.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου υποβάλλει παράκληση και προτείνει οι διατάξεις γενικά του Ν.4387/2016 μετά την οικονομική συντριβή που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι λόγω της μείωσης και περικοπής των συντάξεών τους, αλλά και για τους παραπάνω λόγους, να μην έχουν αναδρομικό χαρακτήρα, γιατί προσβάλλουν νόμιμα κεκτημένα δικαιώματα και να μην αναζητούνται αναδρομικά ποσά μερισμάτων που νόμιμα είχαν δοθεί στους δικαιούχους και τώρα διακόπηκαν.

Είναι ηθική προσβολή η διακοπή μερίσματος χήρας συζύγου, η οποία ανάλωσε τη ζωή της για την ανατροφή των ορφανών παιδιών της και με διάταξη νόμου να καταργείται οριστικά. Αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι μερισματούχοι έχουν ανάγκη και της πιο πενιχρής οικονομικής στήριξης και προστασίας, να περικόπτεται και να αναζητείται αναδρομικά η επιστροφή τέτοιων μερισμάτων.

Όπου απαιτείται, να επιδείξετε για τους συνταξιούχους- μερισματούχους μας την ανάλογη ευαισθησία, που απαιτούν οι συγκεκριμένες περιστάσεις, και να υπάρξει άμεση τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών των διατάξεων και διατήρηση των νομίμων δικαιωμάτων, γιατί όπως είναι γνωστό, ο κανόνας στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος «ο νόμος ορίζει για το μέλλον», γιατί κάθε πρόσωπο δικαιούται εύλογα να έχει εμπιστοσύνη στον ισχύοντα νόμο και να ρυθμίζει βάσει αυτού τις δικές του πράξεις, οι οποίες δεν πρέπει να ανατρέπονται με νόμους που ισχύουν για το παρελθόν.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πιστεύουμε και ελπίζουμε να παρέμβετε στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, τους οποίους έχουμε ενημερώσει με το αριθ.252/13-7-2016 έγγραφό μας, για την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι συνταξιούχοι- μερισματούχοι του ΜΤΠΥ, που λειτουργεί από το 1867.

Οι συντάξεις μπορεί να μειώνονται ή να αυξάνονται.

Τα μερίσματα μπορεί να μειώνονται αλλά δεν πρέπει να καταργούνται σε όσους νόμιμα είχαν δοθεί, γιατί ο «μέγιστος νόμος είναι μέγιστη αδικία» την οποία εσείς – είμαστε βέβαιοι- δεν επιθυμείτε.

Ελπίζουμε να δικαιώσετε τις προσδοκίες μας.

 

Με τιμή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                          ΧΡ.ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ                             ΧΡ.ΓΚΟΥΜΑΣ

 

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή του fax (210-8819035) επαναλειτουργεί και έχει προστεθεί και μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή της ΠΟΠΣ το 210-8810013.

Η γραμμή 210-8811187 ΔΕΝ υπάρχει πλέον.

Παραμένει το ίδιο emai: omopolit@otenet.gr για την επικοινωνία σας με την Ομοσπονδία.

Go to top