FacebookTwitter

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                               

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                          Αθήνα, 5-9-2016

Τηλ. 2108253544 – 2108811187 – 2108816875

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  1947

email: omopolit@otenet.gr                                            

Αρ.Πρωτ:268

Συνημμένα 2

                                                                               Προς το Υπουργείο Οικονομικών

                                                                               Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής

                                                                               και Οικονομικής Πολιτικής

                                                                               Γενική Διεύθυνση χορήγησης Συντάξεων                  

                                                                               Δημόσιου Τομέα

                                                                               Δ/νση  Διενέργειας μεταβολών και         

                                                                               Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών           

                                                                               και Στρατιωτικών Συντάξεων

                                                                               οδός Κάνιγγος 29

                                                                                Τ.θ. 116

                                                                                ΤΚ. 101 10

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γενικό Γραμματέα Υπ. Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

      κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη

      Πανεπιστημίου 37- Αθήνα

  1. Γενικό Διευθυντή

      κ. Σπυρίδωνα Ντάνο

      Κάνιγγος 29

      ΤΚ 101 10 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κράτηση υπέρ της ΠΟΠΣ

Σχετ. 8707/16/26.1.2016 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω έγγραφό σας σχετικά με την κράτηση υπέρ της ΠΟΠΣ σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι προαιρετικές εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους πολιτικούς συνταξιούχους για τη λειτουργία των Σωματείων τους από 14 Αυγούστου 2015 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015 διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στους 58 Συλλόγους και στην Ομοσπονδία μας για την απρόσκοπτη λειτουργία τους καθώς και για την έκδοση και αποστολή δωρεάν στους συνταξιούχους της Εφημερίδας, «ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων».Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η παρακράτηση της προαιρετικής εισφοράς το μήνα Αύγουστο 2015 είχε γίνει πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4336/14.8.15 και συγκεκριμένα στις 30 Ιουλίου 2015 και διατέθηκε αμέσως στα Σωματεία της Ομοσπονδίας μας.  

Όπως επισημάναμε με έγγραφό μας προς τον Πρωθυπουργό, αντίγραφο του οποίου σε φωτοτυπία επισυνάπτουμε, η προαιρετική εισφορά – κράτηση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εναπόκειται η καταβολή της στη διάθεση των πολιτικών συνταξιούχων, αποδίδεται σε αυτούς μέσω των Σωματείων τους και δε λογίζεται φόρος υπέρ τρίτων. Γι’ αυτούς τους λόγους μετά την κατάργησή της προβλέφθηκε η επαναφορά της, και ορθά, με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016.

      Μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση πολιτικών συνταξιούχων στα Γραφεία της ΠΟΠΣ, από εκείνους που κατέβαλαν την προαιρετική εισφορά για να του επιστραφεί το ποσό των 1,50 ευρώ και δηλώνουμε ότι παρά τη δυσμενή οικονομική θέση της Ομοσπονδίας μας, θα επιστρέψουμε σε εκείνους τους πολιτικούς συνταξιούχους που θα μας στείλουν σχετικό αίτημα για την είσπραξη αυτού του ποσού.

Αντίθετα, το 69ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΠΣ στις 15 Ιουνίου 2016 συζήτησε το θέμα αυτό και ομόφωνα με ψήφισμα, που σας επισυνάπτουμε, διαμαρτύρεται εντονότατα για την αναζήτηση και επιστροφή των προαιρετικών εισφορών από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. του Κράτους.

      Στον κ. Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, που κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, κάνουμε γνωστό ότι σε περίπτωση συμψηφισμού των προαιρετικών εισφορών, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, από 15 Αυγούστου 2015 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 με τα ποσά που πρόκειται να επιχορηγηθεί η Ομοσπονδία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016,θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα της Ομοσπονδίας μας και των 58 Συλλόγων της σε όλη τη Χώρα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις που επαναφέρουν την επιχορήγηση των Συνταξιουχικών Οργανώσεων και των Σωματείων τους.

     Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Συντάγματος «Το Κράτος μεριμνά, για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει», υπάρχει ερμηνευτική δήλωση που ορίζει τα εξής:

«Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της  συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους».

Είναι προφανές ότι και οι νόμιμες συνταξιουχικές οργανώσεις που περιλαμβάνουν ως μέλη τους, τους απόμαχους της εργασίας δικαιούνται να προβάλλουν και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μελών τους ως συνταξιούχων, ενώ το Κράτος έχει ηθική υποχρέωση να στηρίζει και οικονομικά τη λειτουργία τους, και ειδικότερα εφόσον τα ίδια τα μέλη τους επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά τη στήριξη και λειτουργία τους.

Για τους παραπάνω λόγους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ζητεί και παρακαλεί να αποφευχθεί κάθε συμψηφισμός της προαιρετικής συνδρομής των πολιτικών συνταξιούχων, αφού δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, με τη ρητή διαβεβαίωση ότι οποιοσδήποτε πολιτικός συνταξιούχος που κατέβαλε την προαιρετική εισφορά, μόλις ζητήσει την επιστροφή της (1,50 ευρώ), θα του κατατεθεί στον προσωπικό του Τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας.

                                                             Με κάθε τιμή

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝ. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                   ΧΡ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ                            ΧΡ. ΓΚΟΥΜΑΣ

 

 

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή του fax (210-8819035) επαναλειτουργεί και έχει προστεθεί και μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή της ΠΟΠΣ το 210-8810013.

Η γραμμή 210-8811187 ΔΕΝ υπάρχει πλέον.

Παραμένει το ίδιο emai: omopolit@otenet.gr για την επικοινωνία σας με την Ομοσπονδία.

Go to top