FacebookTwitter

Αξιότιμον κύριο Νίκον Παπαδόπουλον Βουλευτήν Λάρισας

Κύριε Βουλευτά,

 

Από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 17/2/2016 του Γραφείου σας, πληροφορηθήκαμε την κατάθεση στη Βουλή αναφοράς σας για την επαναφορά της προαιρετικής εισφοράς των 30 λεπτών από τους πολιτικούς συνταξιούχους υπέρ της Ομοσπονδίας και των 58 Σωματείων τους και εκ μέρους όλων των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου σας παρακαλούμε να δεχθείτε τις πιο θερμές ευχαριστίες για την αμέριστη συμπαράστασή σας στο δίκαιο αίτημά μας.

Επί τούτοις σας γνωρίζομε ότι αυτή η προαιρετική εισφορά των τριάντα λεπτών του ευρώ αποτελεί  συνδρομή ανταποδοτική και περιέρχεται εξ ολοκλήρου στους ίδιους τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου για τους παρακάτω λόγους:

  1. Το 70% της προαιρετικής εισφοράς και περισσότερο ακόμα περιέρχεται στα 58 Σωματεία των πολιτικών συνταξιούχων και το 30 % και λιγότερο διατίθεται για τη λειτουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Ν.Δ. 645/1970), για τη μισθοδοσία του προσωπικού της, την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας και τη διάθεσή της δωρεάν στους συνταξιούχους, των ετήσιων Συνεδρίων στην Αθήνα των Αντιπροσώπων των πολιτικών συνταξιούχων και τη συνδρομή μας στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων (FERPA), όπως συμβαίνει και σε όλα τα Σωματεία του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
  2. Με τη χρηστή διαχείριση αγοράστηκαν ιδιόκτητα γραφεία και στεγάστηκαν πολλοί Σύλλογοί μας, μεταξύ των οποίων και το ωραιότατο ιδιόκτητο Γραφείο του Συνδέσμου σας Λάρισας, ενώ πολλοί άλλοι εξακολουθούν να καταβάλλουν ενοίκια για τη στέγασή τους.
  • Ενισχύονται οι λειτουργικές δαπάνες της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων της σε όλη τη χώρα για να παρέχουν συνταξιοδοτικές πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές στους συνταξιούχους, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
  1. Διαθέτει δωρεάν στους συνταξιούχους τη μηνιαία ενημερωτική εφημερίδα της Ομοσπονδίας μας με τίτλο «ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων».

Είναι προφανές ότι η προαιρετική εισφορά περιέρχεται τελικά στους ίδιους τους πολιτικούς συνταξιούχους, δεν εντάσσεται στους κοινωνικούς πόρους και δεν είναι φόρος ή κράτηση υπέρ τρίτων.

Η εισφορά αυτή δεν έχει την έννοια της καταβολής φόρου στο Κράτος ή σε άλλη Αρχή για το λόγο ότι λείπει από τη σχετική διάταξη του παραπάνω Ν. 2042/1992 το στοιχείο του «καταναγκασμού» και επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των ενδιαφερομένων δηλαδή των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι με απλή αίτησή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (Υπηρεσία Συντάξεων)μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της.

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι από υπερβάλλοντα δημοσιονομικό ζήλο χαρτογραφήθηκε η προαιρετική εισφορά ως φόρος υπέρ τρίτων και ότι τυχόν σχόλια που είχαν υποβληθεί από πολλούς συνταξιούχους ‘η μη του Δημοσίου σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά το 2014, δε μπορεί να μειώσει τη προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτικών Συνταξιούχων και των 58 Σωματείων της για την υπεράσπιση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των συνταξιούχων.

Δεν παραλείπουμε να σας αναφέρουμε ότι η κατάργηση της συνδρομής θα έχει τις εξής επιπτώσεις:

α) Απόλυση των δύο υπαλλήλων και της δημοσιογράφου, αύξηση των ανέργων, επιβάρυνση του ΟΑΕΔ και μείωση ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία

β) Μείωση εργασιών τυπογραφείου και λοιπών συναφών επαγγελμάτων και βεβαίως αντίστοιχη μείωση ΦΠΑ από κλείσιμο εφημερίδος

γ) Απώλεια αποδιδόμενου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες, έκδοση και ταχυδρόμιση εφημερίδας,   ΕΝΦΙΑ  κ.α..

δ) Κλείσιμο των 58 Συλλόγων της Χώρας και της Ομοσπονδίας.

ε) Κλείσιμο της εφημερίδας και φίμωμα της φωνής των συνταξιούχων και

στ) για πολλοστή φορά αύξηση  των δυσμενών συνεπειών των μνημονιακών νόμων σε βάρος των δήθεν τιμημένων γηρατειών.

Ενώ δηλαδή τα 30 λεπτά είναι μηδαμινό ποσό για τον συνταξιούχο, εν τούτοις η χρηστή διαχείριση του συνολικού ποσού αποδίδει θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα στο Κράτος, πέραν του ότι η εισφορά είναι και πλήρως ανταποδοτική για τον συνταξιούχο.

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο, επιδιώκουμε την επαναχορήγηση της προαιρετικής εισφοράς και σας παρακαλούμε για την υποστήριξή της.

Τέλος σας ευχαριστούμε θερμά ακόμη μία φορά για το ενδιαφέρον σας προς αποκατάσταση της αδικίας και ομαλής λειτουργίας της Οργάνωσής μας.

 

                                                               Με τιμή

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ   

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή του fax (210-8819035) επαναλειτουργεί και έχει προστεθεί και μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή της ΠΟΠΣ το 210-8810013.

Η γραμμή 210-8811187 ΔΕΝ υπάρχει πλέον.

Παραμένει το ίδιο emai: omopolit@otenet.gr για την επικοινωνία σας με την Ομοσπονδία.

Go to top